Volg ons op

Jouw TALent achterna!

Iedereen heeft TALent en ons team van enthousiaste leraren is meester in het kwalitatief ontwikkelen en  versterken van jouw TALent.  Bovendien leren we samen om later als sterke actieve burgers ook met anderen samen te leven

Onze kijk op onderwijs

Op het TAL zijn we sterk in het begeleiden en coachen van leerlingen.  Als TAL-schoolteam vinden we dat we impact op onze leerlingen kunnen hebben als we aan team teaching doen.
De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij steeds centraal en leerlingen krijgen zelf meer verantwoordelijkheid in hoe ze hun leerproces aanpakken en vormgeven:

  • We brengen ze zelfregulerende vaardigheden bij
  • We bieden een duidelijke structuur
  • We laten de TAL-leefregels op onze school leven

Dit realiseren we in open klassen, lokalen die diverse functies toelaten, door het gepersonaliseerd leren te ondersteunen en digitaal leren te integreren in onze onderwijsaanpak.
We willen het TALent van onze leerlingen ook uitspelen naar anderen (interne en externe partners) om zo te leren in betekenisvolle contexten en hun fierheid en motivatie te verhogen. Zo ondersteunen we onze leerlingen in hun proces naar competente, democratische en geëngageerde burgers.

Hoe zorgen wij voor jouw TALent?

Je kan bij élk personeelslid terecht met je vragen, grote of kleine problemen in de klas, op school thuis of elders. Daar staan wij voor! We zijn ervan overtuigd: de eerste stap naar een oplossing is praten over je bezorgdheid, groot of klein.

Onze leerlingenbegeleiders zijn top! Ze zijn er voor jou en zijn er altijd...

Hun job is om jou te helpen als het soms even wat minder gaat, met jou, met je resultaten, met je gedrag. Ze kennen jou door en door en je komt ze ook overal tegen. Niet alleen in hun bureau, ook in de gang, in je klas, in de studie, …

Jij en je ouder(s) of voogd kunnen altijd bij hen aankloppen via mail of een telefoontje. Samen bekijken we hun vragen en bezorgdheden en uiteraard zoeken we naar oplossingen. De leerlingenbegeleiders zijn ook de schakel tussen het CLB en het leersteuncentrum Plus².

Nieuwsgierig naar wie we zijn?

Klik op de foto om je leerlingenbegeleider een mailtje te sturen.

Hilke Van Damme
Bart D'Eer
Johan Didden
Pieterjan Vervaecke
Izoï De Munck
Meike Knapen

Economie & Organisatie (AF/BSO)

STEM (DF/TSO)

SPORT

 

Maatschappij & Welzijn

Voorbereidend jaar op hoger onderwijs

 

STEM (AF/BSO)

 

OKAN

OKAN 

Economie & Organisatie (DF/TSO)

"Elke leerling verdient lastige vragen."

Pieterjan Vervaecke in het artikel van Klasse Magazine (PAV-leerkracht en leerlingenbegeleider STEM)

Hoe gaan wij jouw TALent achterna?

Onze leerlingen voorbereiden op arbeidsmarkt én hoger onderwijs

Onze leerlingen zijn na het TSO klaar om verder te studeren of hun carrière te starten op de arbeidsmarkt.
In het BSO bieden we specialisatiejaren aan om de leerlingen de kans te geven zich verder te bekwamen in hun vak. Zo vinden ze gemakkelijker aansluiting bij de arbeidsmarkt of ze stromen door naar het hoger onderwijs.
Met een voorbereidend jaar op het Hoger Onderwijs bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op het hoger onderwijs, we laten hen zelfs al vakken volgen in de studierichting van hun toekomstige hogeschool.

Ons hele schoolteam doet ertoe

Niet alleen onze leraren, ook onze opvoeders en leerlingenbegeleiders staan dag na dag klaar om onze leerlingen te ondersteunen in hun doelen. We baseren onze aanpak op wat werkt volgens onderwijsonderzoek en zetten dat om naar wat werkt voor het TAL en onze leerlingen.
We kunnen rekenen op geëngageerde partners in het grote GO!-net, onze scholengroep Het Leercollectief en de stad Lokeren.

Van onze leerlingen actieve burgers maken

We bieden onze leerlingen graag de kans om vanuit onze school de wereld te verkennen. Zo organiseren we projecten in samenwerking met de stad Lokeren, diverse lokale organisaties en ook buitenlandse scholen. Onze leerlingen kunnen ook stage lopen in het buitenland. Zo steunen we onze jongeren in hun proces naar democratische, geëngageerde burgers.

Onze leerlingen zichzelf laten zijn

Wij willen een school creëren waar elke leerling telt en zichzelf kan zijn. Daarom streven we voortdurend naar respect voor elkaar, ongeacht afkomst, huidskleur of levensbeschouwing. 
Om op een respectvolle manier met elkaar om te kunnen gaan, zijn ook duidelijke afspraken nodig. Deze TAL-leefregels communiceren we zowel naar leerlingen als ouders en zijn te vinden in ons schoolreglement en in de schoolagenda van elke leerling.

Samen leren samenleven

Het GO! heeft de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk TALent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze school worden aangeleerd. Het TAL is een verbindende school waar we allemaal samen actief deelnemen aan het schoolgebeuren en die in de samenleving realiseren.  Voor ons hebben alle jongeren recht op kwaliteitsvol onderwijs en heeft iedereen dezelfde rechten en kansen om te slagen.