Volg ons op

Leerlingen­begeleiding

Op onze school begeleiden we onze leerlingen in alle facetten van samen leren en samenleven. Leerlingen die het moeilijk hebben, ondersteunen we gericht, professioneel én met warmte. We voorzien een continuüm aan zorg, waarbij we de basiszorg zo breed mogelijk maken.

Leerlingen begeleiden is een dagelijkse opdracht voor ons hele schoolteam: onze opvoeders kennen onze leerlingen bij hun naam, volgen hun aanwezigheid op en staan in voor het eerste contact met jou als ouder als je zoon of dochter afwezig blijft.

Leraren helpen elk leerling bij het leren en studeren en zorgen voor het beste advies in hun onderwijsloopbaan bij ons op school en richting de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Ook voor de mentale en fysieke gezondheid van onze leerlingen zorgen onze leraren en klastitularissen.

Samen op zoek naar jouw TALent!

Heeft jouw kind gerichtere steun nodig, dan nemen onze collega’s van de leerlingenbegeleiding het voortouw. We bekijken hoe we jouw kind, in kleine groepen of individueel, verder helpen. Bij ernstigere problemen schakelen wij ook onze partners in; het CLB, de ondersteuners van het ondersteuningsteam en de brugfiguur van de stad Lokeren.

We gaan daarbij altijd in gesprek met jou als ouder. Heb je een vraag, een bezorgdheid, deel die dan gerust met ons. Wij helpen jou en je kind zo goed mogelijk verder.

Wij maken er een punt van om aandacht te schenken aan alle leerlingen en gaan samen op zoek naar hun TALent.