Volg ons op

O

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Ben je onlangs in België aangekomen? Dan krijg je een jaar lang een Nederlands taalbad in onze onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). We begeleiden je  ook bij je keuze voor de studierichting die het beste bij jou past. Welkom! 

Wat mag je verwachten?

  • In de OKAN-klas bereiden we anderstalige leerlingen zo goed mogelijk voor om zowel in een vervolgopleiding als in de samenleving te kunnen functioneren. Zowel schoolse competenties als een sociale ontwikkeling  zijn belangrijk. Daarom geven we naast luisteren, spreken, lezen, schrijven, grammatica en wiskunde ook maatschappelijke vorming, sport en levensbeschouwelijke vakken.
  • Je krijgt gedurende 1 jaar een Nederlands taalbad.
  • Via snuffelstages, schakelklassen en klasoverschrijdende projecten krijg je de ideale voorbereiding op je latere studierichting.  
  • Onze begeleiding van de vervolgschoolcoach en onze samenwerking met  het CLB zorgen ervoor dat je de studierichting kiest, die het nauwst aansluit bij je capaciteiten en interesses.

Met vijftien nationaliteiten in één klas: “OKAN is meer dan leren alleen”​

Kathleen Bautmans
Griet De Peuter
Ilse Haentjens
Katrijn Bulens
Eline Van de Vyver
Previous slide
Next slide

“Wij willen leerlingen wegwijs maken in onze maatschappij en er helpen voor zorgen dat ze daar zelf hun plekje kunnen in vinden.”

Benieuwd naar de studiekosten?

Wat na de onthaalklas?

Ook na het onthaaljaar word je niet aan je lot overgelaten en word je nauw opgevolgd door de vervolgschoolcoach. Die slaat de brug tussen de onthaalklas en het gewone onderwijs. De vervolgschoolcoach houdt ook nauw contact met de scholen waar onze leerlingen naartoe gaan en ondersteunt onze leraren bij het lesgeven aan leerlingen met taalmoeilijkheden

Voor wie?

  • Je bent tussen 12 en 18 jaar
  • Je spreekt geen Nederlands
  • Je woont niet langer dan 1 jaar in België
  • Je hebt nog geen volledig schooljaar les gevolgd in een school met het Nederlands als onderwijstaal

Proef van de sfeer en ontdek onze school!

Kortfilm OKAN: Krayton

OKAN in het stadsmuseum