Volg ons op

Partners

We vinden het ontzettend belangrijk om een goede relatie te hebben met de bedrijfswereld.  Samen zorgen we voor een goede doorstroom van onze leerlingen naar een mooie toekomst.  Maar ook met heel wat ondersteuningsorganisaties, met de leerlingen, de ouders en de andere GO! scholen op onze site, slaan we de handen in elkaar.

Bedrijven

Impact bereik je alleen met de juiste match. Partner worden?

We vinden het ontzettend belangrijk om een goede relatie te hebben met de bedrijfswereld

Het potentieel van onze jongeren is enorm. Samen zorgen we voor een goede doorstroom van onze leerlingen naar een mooie toekomst.

Heel wat organisaties (VDAB, Kamer van Koophandel, Fonds voor Vakopleiding in de bouwnijverheid,…) zetten initiatieven en projecten op om scholen te laten kennismaken met bedrijven en vice versa. Bij tal van deze projecten is onze school nauw betrokken. Veel bedrijven bieden stageplaatsen aan voor onze leerlingen. Niet zelden kunnen zij na het behalen van hun diploma bij deze bedrijven aan de slag. Maar ook duaal leren is een mooi voorbeeld van ons partnerschap met de bedrijfswereld.

Via de contacten die we onderhouden met een aantal partnerorganisaties als VDAB en RTC-Oost-Vlaanderen, Volta, …) krijgen een aantal klassen ook extra opleidingskansen. Sommige leerplandoelstellingen bereiken we via praktijklessen op verplaatsing.

Jouw werkkrachten van morgen maken we samen!

#samenleven #samenleren #samenwerken

"Ik vervul graag de rol van liaison tussen de ondernemingen en het werkplekleren op onze school. Samen zoeken we naar kansen. Zo creëren we groei voor onze TALenten en uw bedrijf."

Wil je meer weten over samenwerkingsverbanden?
Ik nodig je uit om op mijn foto te klikken en mij een e-mail bericht te sturen.

"Creëer kansen, laat TALenten groeien, zoek verbinding en verwelkom ze in je team."


Heb je voorstellen tot stage of een vraag over duaal leren?
Ik nodig je uit om op mijn foto te klikken en mij een e-mail bericht te sturen.


Heb je een idee voor een samenwerking?
Ik nodig je uit om op mijn foto te klikken en mij een e-mail bericht te sturen.


Kan jij ons verder helpen?
Ik nodig je uit om op mijn foto te klikken en mij een e-mail bericht te sturen.

Onze partners

Ondersteuningsteams

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en de school vanuit een onafhankelijke positie, steeds gericht op het belang van de leerling. 

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren
Leersteuncentrum Plus²

Leersteuncentrum Plus² biedt ondersteuning wanneer leerlingen in het gewone onderwijs specifieke onderwijsbehoeften nodig hebben.  Het team bestaat uit leerkrachten, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, orthopedagogen en psychologen.

 

Brugfiguur

Brugfiguur Stad Lokeren – Anja De Wachter

Waar?
 
Sociaal Huis, Lepelstraat 4, naast het ziekenhuis Op het TAL op donderdag voormiddag. 
Hoe bereik je haar?
0478/ 82 91 88 
[email protected]
 

Het brugfigurenproject is er voor ouders, jongeren en alle Lokerse scholen. De brugfiguren bouwen een brug tussen school, thuis en (welzijns)partners.

Het project zet in op gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie en taalstimulering. De brugfiguur werkt enerzijds met schoolteams en anderzijds met de ouders. Het schoolteam denkt na over initiatieven om ouders meer en beter te betrekken bij het onderwijsgebeuren van hun kind en om een betere afstemming te krijgen tussen de schoolteams en de gezinnen op school.

Participatie

Leerlingenraad

Wij hechten veel belang aan de inspraak en opinie van onze leerlingen. Onze leerlingenraad bestaat uit enthousiaste leerlingen uit zowel de tweede als de derde graad.   

Schoolraad

Heb je een leuk idee?  Wil je je graag engageren? Wens je actief betrokken te zijn bij het beleid van onze school?  Welkom!

 

Andere GO! scholen op onze site

De ontdekkingsreis van je kindje kan al starten op onze site vanaf 2,5 jaar in GO! basisschool De Springplank: een warme school met vernieuwende onderwijsvormen waarbij de samenwerking met het secundair heel wat doorgroeimogelijkheden biedt.  

GO! atheneum Lokeren is onze zusterschool en biedt het brede 1e en 2e  oriëntatiejaar aan en de 2e en 3e graad ASO. Samen met hen garanderen we een uitgebreid studie-aanbod op onze site, waardoor doorstromen heel vertrouwd aanvoelt.