Volg ons op

Partners

We vinden het ontzettend belangrijk om een goede relatie te hebben met de bedrijfswereld.  Samen zorgen we voor een goede doorstroom van onze leerlingen naar een mooie toekomst.  Maar ook met heel wat ondersteuningsorganisaties, met de leerlingen, de ouders en de andere GO! scholen op onze site, slaan we de handen in elkaar.

Bedrijven

Heel wat organisaties (VDAB, Kamer van Koophandel, Fonds voor Vakopleiding in de bouwnijverheid,…) zetten initiatieven en projecten op om scholen te laten kennismaken met bedrijven en vice versa. Bij tal van deze projecten is onze school nauw betrokken.

Veel bedrijven bieden stageplaatsen aan voor onze leerlingen. Niet zelden kunnen zij na het behalen van hun diploma bij deze bedrijven aan de slag. 
Ondernemers uit de bedrijfswereld zetelen als juryleden bij de geïntegreerde proef (GIP).
Maar ook duaal leren is een mooi voorbeeld van ons partnerschap met de bedrijfswereld.

Via de contacten die we onderhouden met een aantal partnerorganisaties als VDAB en RTC-Oost-Vlaanderen, Volta, …) krijgen een aantal klassen ook extra opleidingskansen. Sommige leerplandoelstellingen bereiken we via praktijklessen op verplaatsing.

Partner worden?

Heb je interesse om onze studenten te ontvangen als stagiairs? Werk je graag mee aan duaal leren of wens je je op te geven als jurylid voor de geïntegreerde proeven?

Ondersteuningsteams

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en de school vanuit een onafhankelijke positie, steeds gericht op het belang van de leerling. 

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren
Plus²

Ondersteuningsteam Plus² biedt ondersteuning wanneer leerlingen in het gewone onderwijs specifieke onderwijsbehoeften nodig hebben.  Het team bestaat uit leerkrachten, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, orthopedagogen en psychologen.

Brugfiguur

 

Brugfiguur Stad Lokeren – Anja De Wachter

Waar?
 
Sociaal Huis, Lepelstraat 4, naast het ziekenhuis Op het TAL op donderdag voormiddag. 
Hoe bereik je haar?
0478/ 82 91 88 
anja.dewachter@lokeren.be

Het brugfigurenproject is er voor ouders, jongeren en alle Lokerse scholen. De brugfiguren bouwen een brug tussen school, thuis en (welzijns)partners.

Het project zet in op gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie en taalstimulering. De brugfiguur werkt enerzijds met schoolteams en anderzijds met de ouders. Het schoolteam denkt na over initiatieven om ouders meer en beter te betrekken bij het onderwijsgebeuren van hun kind en om een betere afstemming te krijgen tussen de schoolteams en de gezinnen op school.

Participatie

Leerlingenraad

Wij hechten veel belang aan de inspraak en opinie van onze leerlingen. Onze leerlingenraad bestaat uit enthousiaste leerlingen uit zowel de tweede als de derde graad.   

Schoolraad

Heb je een leuk idee?  Wil je je graag engageren? Wens je actief betrokken te zijn bij het beleid van onze school?  Welkom!

 

Andere GO! scholen op onze site

De ontdekkingsreis van je kindje kan al starten op onze site vanaf 2,5 jaar in GO! basisschool De Springplank: een warme school met vernieuwende onderwijsvormen waarbij de samenwerking met het secundair heel wat doorgroeimogelijkheden biedt.  

GO! atheneum Lokeren is onze zusterschool en biedt het brede 1e en 2e  oriëntatiejaar aan en de 2e en 3e graad ASO. Samen met hen garanderen we een uitgebreid studie-aanbod op onze site, waardoor doorstromen heel vertrouwd aanvoelt.